Код та найменування спеціальності: 

  • 035. Філологія. 035.01 Українська мова та література

ОПП: 

  • Українська мова та література

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.