Код та найменування спеціальності: 

  • 229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


14.133  "ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ та СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ"Кредити та кількість годин:

денна форма: 12-лекційних, 18-практичних, 2 години консультація та 58- самостійна робота. Екзамен.

- заочна форма: 2 год. лекційних, 6 год. практичних та 112 год.  самостійна робота; екзамен.В останні роки незважаючи на те, що в Україні задекларована реформа галузі охорони здоров’я передбачає зміщення акценту національної політики з лікувально-діагностичної на профілактичну через розбудову нової системи охорони громадського здоров’я, реальних системних заходів у цьому напрямку не було зроблено. Наразі реформування медичної галузі завершилось руйнацією т. зв. «системи Семашко», яка за визначенням ВООЗ мала найпотужнішу складову профілактичної медицини і базувалась на організацію діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби. 

Мета: викладання даної дисципліни — надати здобувачам розуміння щодо «плюсів» і «мінусів» існуючих базових моделей СОЗ та засадничих підходів у концептуальному баченні  розвитку національних систем з охорони громадського здоров’я. Показати можливі шляхи розбудови вітчизняної системи охорони громадського здоров’я.