Код та найменування спеціальності: 

  • 229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


14.130  "ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я та ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО БЮРО"Кредити та кількість годин:

Денна форма: 3-ECTS; 90 години: 10-лекційних, 20-практичних, 60- самостійна робота. Залік.


Заочна форма: 3-ECTS; 90 години: 2-лекційних, 4-практичних, 84- самостійна робота. Залік.ВООЗ на сьогодні є одним із основних інструментів управління ООН у сфері охорони здоров’я. Однак світова пандемія з COVID-19 засвідчила неспроможність ВООЗ та національних систем охорони здоров'я адекватно реагувати на такі надзвичайні події у сфері громадського здоров’я по всьому світу. Наразі є нагальним питання щодо зміни парадигми реформування систем охорони громадського здоров'я як на глобальному так і національному рівні.

Мета: викладання даної дисципліни — надати здобувачам розуміння щодо організації діяльності  ВООЗ та її регіональних бюро, в першу чергу ЄР Б ВООЗ. Історичні передумови та сучасні виклики.