Код та найменування спеціальності: 

  • 229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна

14.130  "Організація охорони здоров’я в Україні та світі."Кредити та кількість годин:

4 кредити ECTS; 120 годин: 

-денна  форма:  12-лекційних, 22-практичних, 2- консультація та  84- самостійна робота. Екзамен.

- заочна форма: 4 год. лекційних, 4 год. практичних та 112 год.  самостійна робота; екзамен.

Світова практика охорони здоров’я протягом XIX-XX століть виробила кілька різних моделей організації системи медичної допомоги (СМД). Основні, базові моделі СМД умовно можна поділити на 4 групи, більшість інших- це, в тій чи іншій мірі, є похідними.

Відмінності між моделями були зумовлені історичними, культурними та соціальними особливостями держав. Однак простежується і спільний напрямок еволюції національних систем охорони здоров’я, пов'язаний із пошуком конструктивних рішень у полі дії двох практично протилежних тенденцій.

З одного боку, в усьому світі спостерігається постійне зростання цін на медичні послуги, викликане об’єктивним ускладненням професійної діяльності, здорожчання медичної апаратури, медикаментів, а  з іншого, - уряди більшості країн здійснюють політику направлену на забезпечення соціальної стабільності і задоволення основних життєвих потреб усіх громадян, незалежно від їхнього майнового становища.

Тобто, різні моделі національних систем охорони здоров’я – це різні варіанти вирішення одного питання: як в умовах подорожчання медичних послуг забезпечити доступною та якісною медичною допомогою усіх громадян.

Мета: викладання дисципліни «Організація охорони здоров’я в Україні та світі» — надати здобувачам розуміння щодо «плюсів» і «мінусів» існуючих базових моделей СОЗ та засадничих підходів з  розвитку національних систем охорони здоров’я через впровадження загальнонаціонального принципу «охорона здоров’я в усіх політиках держави» на всіх рівнях управління.