Код та найменування спеціальності: 

032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна