Код та найменування спеціальності: 061 Журналістика.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський).

Форма навчання: Денна.