Код та найменування спеціальності: 

061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: Денна