Вибіркова дисципліна загального циклу

Предмет поглиблює знання про методи і прийоми лідерства, якими послуговуються найуспішніші сучасники.

Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна