Курс "Зв'язки з громадськістю" покликаний допомогти студентам освоїти базову методологію PR та медіакомунікацій.

Код та найменування спеціальності:

061 Журналістика

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна