Епідеміологія – це  наука, яка вивчає прояви та чинники епідемічного процесу інфекційних хвороб та методику розробки і впровадження заходів (профілактичних і протиепідемічних) боротьби з інфекціями, вивчення закономірностей поширення захворювань у часі; виявлення причинно-наслідкових зв´язків захворюваності; розробки й втілення рекомендацій з оптимізації профілактики і боротьби з інфекційними хворобами. Предметом епідеміології є епідемічний процес, який є соціально - біологічним явищем. Вивчаючи епідеміологію, студенти отримають базові знання з загальної та спеціальної  епідеміології, а саме опанують методиками дослідження причин і умов виникнення та механізм розвитку епідемічного процесу з метою розроблення профілактичних та протиепідемічних заходів для організації та здійснення профілактичних програм в системі громадського здоров´я.

Код та найменування спеціальності: 

  • 229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна