Мета курсу – отримання студентом загальних уявлень про проектування інформаційних систем. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: - суть і призначення інформаційних систем - стадії їх проектування і вимоги до процесу проектування - існуючі методології і інструментарій проектування - сучасний стан і проблеми розвитку систем проектування інформаційних систем і систем вдосконалення бізнес-процесів.

Код та найменування спеціальності: 

122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна