Мета освітньої компоненти «Кризовий менеджмент» полягає у формуванні системи теоретичних знань і практичних навичок з управління в умовах кризових ситуаціях; реалізації основних функцій менеджменту для попередження та усунення наслідків кризових явищ – планування, організації, управління персоналом, комунікацій, мотивації, керівництва, контролю.

Курс складається з двох частин – теоретичної і прикладної. У теоретичній частині ми розглянемо усі аспекти кризового менеджменту – від діагностики та аналізу проблеми та криз для суб’єкта управління до методів антикризового управління. У прикладній частині Ви будете працювати над підготовкою антикризової програми для суб’єкта управління у сфері національної безпеки.

Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: другий(магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна