Цей курс спрямований на освоєння сутності  та змісту кібербезпеки. В ході вивчення дисципліни розглядається роль і місце кібербезпеки у системі національної безпеки держави, надається аналіз побудови системи кібербезпеки, описується широке коло питань зі складових кібербезпеки, їх аналізу і дій для її всебічного забезпечення. Особливої уваги приділено технологіям дій у кіберпросторі та впровадженню організаційних і управлінських заходів  кібербезпеки.

Основне завдання курсу дати студентам теоретичну та практичну підготовку з основ кібербезпеки, зокрема: тактику, методи та процедури, які використовуються кіберзлочинцями; принципи конфіденційності, цілісності і доступності, оскільки вони відносяться до станів даних і контрзаходів в області кібербезпеки; технології, продукти і процедури, які використовуються для захисту конфіденційності, цілісності та доступності; розуміння використовуваних  фахівцями  кібербезпеки технологій, процесів та процедур для захисту всіх компонентів мережі.

Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: другий(магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна