Сучасний стан розвитку інформаційних технологій показує стрімкий розвиток методів та засобів захисту інформації в комп’ютерних системах у зв’язку із збільшенням кількості та інтенсувності загроз, що виникають як в середині системи так і за її межами. Навчальний курс «Технології захисту інформації в компютерних ссистемах» призначений для вивчення організації захисту інформації в компютерних системах, в якому викладено загальні підходи до розробки моделей загроз та порушників, формування на їх основі заходів захисту інформації. Подано методику створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих та обчислювальних системах. Надано порядок використання нормативних документів в галузі технічного захисту інформації та рекомендації щодо порядку функціонування служб захисту інформації в компютерних системах.

Код та найменування спеціальності: 

  • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна