Сучасний стан розвитку інформаційних технологій показує стрімкий розвиток методів та засобів захисту інформації в комп’ютерних системах у зв’язку із збільшенням кількості та інтенсувності загроз, що виникають як в середині системи так і за її межами. Навчальний курс «Комп’ютерні мережі» призначений для вивчення організації та проектування комп’ютерних мереж, використанню та конфігурації додаткових апаратних засобів для пришвидшення її роботи та збільшенню захищеності. Подано методику створення мереж для автоматизованих та обчислювальних системах. Надано порядок використання нормативних документів в галузі захисту інформації та рекомендації щодо порядку функціонування служб захисту інформації в компютерних системах.

Код та найменування спеціальності: 

  • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна