Код та найменування спеціальності: 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Форма навчання: денна 

                                  заочна