Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: денна

                                  заочна