Код та найменування спеціальності: 

081 Право

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o Денна.

o Заочна

Код та найменування спеціальності: 

            035 Філологія

Спеціалізації: 

o 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o Денна

o заочна

Код та найменування спеціальності: 

053 Психологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o Денна

o Заочна

Код та найменування спеціальності: 

051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o Денна

Код та найменування спеціальності: 

071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o Денна

o Заочна

Код та найменування спеціальності: 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o Денна

o Заочна

Код та найменування спеціальності: 

122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o Денна

Код та найменування спеціальності: 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

o Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o Денна

o Заочна

Код та найменування спеціальності: 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

o Країнознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o Денна

o Заочна

Код та найменування спеціальності: 

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o Денна

o Заочна

Для бакалаврату спеціальності 052 Політологія:

Курс "Підприємництво" спрямований на формування базових  теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для запровадження власної справи і здійснення підприємницької діяльності.

Код та найменування спеціальності: 

052 Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o Денна

o Заочна