Запропонована навчальна дисципліна розрахована на студентів, які  навчаються на спеціальності  «історія та археологія» та «культурологія». Вона розроблена  з урахуванням сучасного рівня розвитку української та закордонної науки,  досвіду викладання даної дисципліни на кафедрі історії ім. М.П. Ковальського Національного університету «Острозька академія».  Навчальна дисципліна  «Основи музеєзнавства» – важливою складовою частиною підготовки  висококваліфікованих спеціалістів з культурології. Протягом вивчення дисципліни  студенти ознайомлюються з  історію та основами  музейної справи, знайомляться з основними поняттями музеєзнавства, формують теоретичні знання з питань музейної справи. А також передбачено  знайомство  студентів з основними принципами музейної роботи, проведення практичних  занять у музеях міста і відвідування визначних місць Острога та області. Навчальна дисципліна «Основи музеєзнавства» пов’язана з проходженням літньої практики (ознайомчої) музейної .

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна