Лобізм як засіб впливу та один із інструментів м’якої сили вже давно
став міжнародним явищем, яке сприяє просуванню політичних та економічних
інтересів держав світу стосовно країн-цілей, що викликало потребу регулювання як
на рівні національного, так і міжнародного права та вивчення як явища,
пов’язаного із міжнародними відносинами. 
Навчальна дисципліна присвячена вивченню лобізму як явища міжнародних відносин
. Вивчення курсу дозволить сформувати у студентів об’єктивні уявлення про міжнародний лобізм як інструмент м’якої сили, різновиди міжнародного лобіювання та їх особливості, суб’єктів міжнародного лобізму тощо.
Код та найменування спеціальності: 


  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

  • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна