Мета дисципліни - загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших. 

Код та найменування спеціальності: 

 • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна

Код та найменування спеціальності: 

 • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна


Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна


Код та найменування спеціальності: 

 • 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 035 Філологія

Спеціалізації: 

 • 035.01 Українська мова та література.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна