Опис навчальної дисципліни 

Українська діаспора є невід’ємною частиною українського народу. Діяльність, творчий та науковий доробок українців, які проживають поза межами рідного краю, є частиною культурної спадщини українців. Закордонне українство з одного боку є носієм національної культури та традицій, з іншого – є складовою транснаціонального соціокультурного простору. Творчість українських митців, що проживали поза Україною, представляла та популяризувала українську культуру на міжнародній арені, особливо в умовах важкого для українців ХХ ст. Значні здобутки посприяли виділенню культури української діаспори в окремий важливий дослідницький напрям. 

Курс «Культура української діаспори» спрямований на вивчення феномену української діаспори як соціокультурного явища, основних тенденцій розвитку української еміграції, формування основних культурних осередків, діяльності провідних науково-освітніх та культурно-мистецьких інституцій закордонного українства, розвитку різних видів мистецтва, творчості видатних представників української еміграції. Програма навчальної дисципліни «Культура української діаспори» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Культурологія» підготовки бакалаврів 03 Гуманітарні науки; 034 Культурологія. Навчальна дисципліна є обов’язковою для загальної теоретичної та практичної підготовки бакалаврів-культурологів та сприятиме розвитку їх фахової компетентності.

Код та найменування спеціальності: 034 Культурологія

Статус дисципліни: обов’язкова

Мова навчання: українська

Форма навчання: денна/заочна