Опис навчальної дисципліни :

Зважаючи на нинішню ситуацію у секторі культури варто констатувати, що ця сфера потребує менеджерів із сучасною освітою та актуальними знаннями. Таких, які здатні комплексно охопити поле проблем і завдань культурних та креативних індустрій; зможуть оперативно та ефективно діяти для їх вирішення. В рамках навчальної дисципліни «Менеджмент у культурній сфері» студенти, найперше, вивчають та аналізують культурну політику України згідно чинного законодавства. Далі програмою навчальної дисципліни передбачено вивчення двох ключових векторів менеджменту у сфері культури: 1) внутрішнього, що передбачає організацію та керування роботою персоналу культурної установи, інституції, організації (розкривається у темі HR-менеджменту); 2) зовнішнього – зорієнтованого на споживача культурного продукту (висвітлюється у темах про PR-менеджмент й реклама та комунікаційна стратегія культурного продукту). Для наочності, програмою також передбачено вивчення нових методик менеджменту на прикладах окремих галузей культури –  туристичної та музейної (в т.ч. галеристики). Вибір саме цих секторів культури обумовлюється  Законом України від 28 січня 2016 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури». Завдяки таким законодавчим змінам, музейний та туристичний сектори очолюють сучасні культурні менеджери, котрі створюють стратегію розвитку установи, тактику керування персоналом та новітні канали комунікації з цільовою аудиторією. На додачу, в рамках навчальної дисципліни студенти освоять основи проєктного та грантового менеджменту, що є запорукою прибутковості та позитивної динаміки розвитку культурної інституції. 

Код та найменування спеціальності:

034 Культурологія

Статус дисципліни: обов’язкова (цикл професійної підготовки)

Мова навчання: українська

Форма навчання: очна (денна), заочна