Мета навчальної дисципліни: формування теоретичних знань, прикладних вмінь та навичок щодо статистичного аналізу і оцінки кон’юнктури фінансового ринку та окремих його сегментів.

Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна