Код та найменування спеціальності: 

229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Заочна