Внутрішній контроль корпорацій є навчальною дисципліною, яка забезпечує отримання студентами знань та навичок працювати із внутрішньо-господарською документацією та здійснювати попередній, поточний та подальший контроль за правильність ведення фінансового та управлінського обліку.
Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна