Курс належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці студентів гуманітарного профілю. Передбачає він ознайомлення зі знаковими авторами та текстами, що були удостоєні Нобелівської премії в галузі літератури. У рамках курсу увагу зосереджено на таких проблемах, як перепрочитання «літератури найвищого рангу», «жіночі голоси» Нобелівської премії, проблема «Іншого» в контексті процесу канонізації, радянський та пострадянський досвіди «літературного Нобеля» тощо.

Завданнями курсу курсу є: ознайомити студентів із основними текстами та авторами, що були удостоєні Нобелівської премії в галузі літератури; виробити навички аналізу й інтерпретації літературного твору та літературного процесу; продемонструвати можливості «різночитання» художніх текстів крізь призму зміни генерацій; розвинути у студентів здібності до критичного та аналітичного мислення.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035. Філологія

Спеціалізації: 

  • 035.01 Українська мова та література

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна.