Для студентів заочної форми навчання.
Примітка: + заочне