Код та найменування спеціальності: 

  • 073 Менеджмент

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Форма навчання: 

  • Денна (вечірня).