Мета навчальної дисципліни – формування системно-цілісного уявлення про актуальні проблеми національної безпеки України та шляхи їх розв’язання.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

  • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна