За межами класичного наукового пізнання залишається багато того, що входить у наш життєвий світ, але ніяк не аналізується та не рефлексується за допомогою наукових методів. Особливо це помітно, коли ми на засадах феноменології звертаємося до соціальної статі та способів її буття у площині як суспільної взаємодії, так і приватного життя. Проживання батьківства та материнства, презентація соціальної статі у повсякденній мові, користування системою стереотипів, вимоги культури до конструювання тілесності – ці та інші теми потребують більшої уваги.  Основне значення цього курсу полягає у можливості надбання студентами на основі феноменологічної методології теоретичних знань, практичних вмінь та навичок у розпізнанні, класифікації, філософському підґрунті структурних елементів соціальної статі у життєвому світі. Розуміння суті феноменологічного підходу до гендеру є неодмінною умовою складання суцільної картини світу та місця людини у ній.

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна


Код та найменування спеціальності: 

  • 031 Релігієзнавство

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна