Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна