Код та найменування спеціальності

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації:

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

Очна

Заочна