Код та найменування спеціальності:

029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації:

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

Очна