Вміти управляти та контролювати фінанси важливо як для малого підприємства, так і середнього або великого. Використання фінансових розрахунків, планування та контроль в управлінських цілях сприятиме підвищенню ефективності та результативності діяльності підприємства.

Дисципліна буде викладатись для двох спеціальностей:

Код та найменування спеціальності:

071 Облік і оподаткування

Спеціалізація: Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна

Код та найменування спеціальності:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація: Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна