Мета курсу - формування у здобувачів вищої освіти спеціалізованих компетенцій з розробки проєктів (соціальних, культурних тощо).


Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна
  • Заочна