Курс призначений для розміщення наукових робіт студентів факультету міжнародних відносин

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

  • 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація
  • Регіональні студії
  • Країнознавство

Рівень вищої освіти: 

  • Перший (бакалаврський)
  • Другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна