Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

Курс є вибірковим для вказаної спеціальності на магістерському рівні.