Знання основ теорії міфу та історії розвитку міфологічних систем є базовим для гуманітарної освіти. Теоретична та прикладна культурології обов’язково оперують ідеями з різних міфологічних систем, найперше як доказовою базою культурологічних теорій. Міфологія є одним із аспектів нашого світогляду, вона не лише відображає картину світу сучасної людини, але і приймає участь у її побудові. Міфологія у багатьох традиційних суспільствах лежить у підвалинах суспільних стосунків, політичних систем, державного устрою. Розкриваючи особливості міфологічних уявлень можна зрозуміти специфіку розвитку сучасних світових течій, напрямків та уподобань. Міфологією активно послуговуються у масовій культурі: при створенні кінофільмів, мультфільмі, реклами, коміксів, написанні сучасної літератури, у політичних технологіях, на телебаченні, у мистецтві, у комп’ютерних іграх та ін. Вона є актуальною і у віртуальному світі. У навчальному курсі пропонується до розгляду два смислових блоки: теорія міфу та тематична міфологія. Найперше міфологія розглядається як форма культури у якій важливу роль відіграє міфологічна свідомість. Розглядаються міфологічні теорії 20-21 століть, вагомість впливу міфологічної свідомості на сучасну культуру. Систематизується тематична міфологія та виділяються основні сюжети та образи: світового дерева, культурного героя, близнюків, верху/низу, числа, сюжети люнарних і солярних міфів, антропологічних міфів, тваринної та рослинної символіки та ін. Серед міфологічних систем аналізуються єгипетська, бразильська, кельтська, скандинавська, антична грецька та римська, християнська та ін. Таким чином, курс сприяє розумінню основних міфологічних сюжетів та розвитку критичного мислення.

 • 081 Право

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна.

 • Заочна


    035 Філологія

Спеціалізації: 

 • 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • заочна


 • 033 Філософія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна


 • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна


 • 053 Психологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна


 • 229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна


 • 013 Початкова освіта

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна


 • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна


 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна


 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна


 • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна


 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна


 • 052 Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна