В курсі розглянуто обʼєктний та предметний складники суспільно-політичної історії української історіографії. Насамперед звернуто увагу на присутність політичних і суспільних ідей в свідомості істориків та їхніх текстах, соціальне і політичне замовлення як концепти, утвердження національної історії в Україні в європейському політичному й інтелектуальному вимірах.

Код та найменування спеціальності: 

032 Історія та археологія 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-наукова) 

Форма навчання: Денна (вечірня).