Мета вивчення курсу -  формування у студентів системи професійних знань (необхідних теоретичних знань, практичних умінь та навичок) у сфері інформаційного менеджменту.

Код та найменування спеціальності: 

  • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна