Метою викладання навчальної дисципліни "Актуальні питання зовнішньої політики країн Карибського басейну" є здобуття таких фахових компетентностей: демонструвати знання про природу, джерела та особливості зовнішньої політики держав, реалізації на міжнародній арені національних інтересів континентальних та острівних держав Карибського регіону, процесу формування та реалізації їхніх зовнішньополітичних рішень; демонструвати знання про природу та характер узаємодій окремих держав та регіонів на глобальному (вплив в регіоні США, КНР, РФ, ЄС), регіональному та локальному рівнях; володіти знаннями про зовнішню політику держав та здатність аналізувати її джерела та інститути; збирати, узагальнювати, аналізувати міжнародну інформацію і давати оцінку міжнародній обстановці, подіям у внутрішньополітичному житті країн Карибського регіону та їхній зовнішньополітичній діяльності; на практиці застосовувати знання і навички наукової організації праці у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

  • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна