Метою навчальної дисципліни "Актуальні питання зовнішньої політики держав африканського регіону" є здобуття знань про природу, джерела та особливості зовнішньої політики держав, реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав Центральної, Південно-Східної та Західної Африки, ПАР, розуміння процесу формування та реалізації їхніх зовнішньополітичних рішень; аналіз зовнішньої політики держав, її джерел та інститутів; аналізувати міжнародну інформацію і давати оцінку міжнародній обстановці, подіям у внутрішньополітичному житті країн Африки та їхній зовнішньополітичній діяльності; на практиці застосовувати знання і навички наукової організації праці у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

  • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна

Кафедра міжнародних відносин