Метою викладання навчальної дисципліни є формування теоретичних знань, вмінь та практичних навичок щодо побудови, аналізу та використання математичних моделей динаміки економічних систем

Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна