Курс покликаний закласти теоретичний фундамент для розуміння та аналізу функціонування Think Tanks (аналітичних центрів), що спеціалізуються у сфері безпеки, як одного з ключових елементів стратегування, планування та реалізації безпекової політики на національному та міжнародному рівнях

Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна