Курс покликаний закласти теоретичний фундамент для розуміння та аналізу проблем, що відносять до планування та реалізації політики безпеки на міжнародному рівні, з урахуванням сучасних теоретичних та концептуальних підходів та моделей безпекової політики іноземних держав

Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна