Мета навчальної дисципліни - сформувати у студентів необхідний обсяг компетенцій для аналізу, вдосконалення та розробки процедур і процесів прийняття управлінських рішень в організаціях.

Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.