Мета вивчення курсу -  набуття студентами практичних навичок алгоритмічного та основі обєктно-орієнтовного програмування на C++.

Код та найменування спеціальності: 

  • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна