Дисципліна Сучасні інформаційні технології для студентів ОПП Історія та археологія спрямована на систематизацію знань про основні напрямки інформаційних технологій. Під час вивчення дисципліни студент поглибить свої знання про операційні системи, базові офісні програми, комп'ютерні мережі, сервіси Google, особливо ті, що спрямовані на організацію дистанційної роботи.

Для бакалаврату спеціальності 032 Історія та археологія:


Код та найменування спеціальності

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

    • Денна