Мета, предмет, об'єкт, міжпредметні зв'язки. 

Хвалити курс